Hệ thống sơn tàu biển

SƠN CHỐNG HÀ TẦU BIỂN - ECO

SƠN CHỐNG HÀ TẦU BIỂN - ECO

SƠN TÀU BIỂN – HỆ NƯỚC CAO CẤP: 2 thành phần bao gồm: ( Thành phần A và B) được trộn tỷ lệ ( A95%. B3%), thành phần A chủ yêu là polyurethan... được trộn với chất đóng rắn, Khi pha trộn chúng tạo và các liên kết 3 chiều siêu bền vừng trong mạng lưới các phân tử Polyurethan, kháng tất cả dung môi hóa chất thông thường. Sơn dùng cho tất cả vị trí phía trong, ngoài và chống Hà con tàu như: ( Phía ngoài của thân tầu trên mớn nước, phía ngoài cabin buồng lái, mạn khô của thân tàu, mặt boong, cabin và phía ngoài cabin, hầm hàng…) cho Tàu viễn dương, tầu du lịch, tầu ngư dân đánh cá, mỗi trị trí cần sử dụng sản phẩm sơn khác nhau cho phù hợp.  Bề mặt áp dụng: Sử dụng cho bề mặt sản phẩm( Inox, thép mạ kẽm, thép đen, gỗ, composit…)