Sự vượt trội của sơn hệ nước Meikoh

Sản phẩm Meikoh là sản phẩm thân thiện môi trường, giải pháp cho ngành vật liệu xây dựng, có giá trị cho nhân loại. Tự hào là sản phẩm "ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM" và nằm trong vị trí 6 nước trên thế giới có sản phẩm tốt nhất.

 

 

  • ​ Sau khi sơn 1 năm sơn dầu 

  • Sau khi sơn 1 năm hệ nước Meikoh

 

Bài viết cùng chuyên mục